Výklad horoskopu

Pri výklade horoskopu sa opieram o tradíciu, literatúru, vlastné hypotézy, úvahy a skúsenosti. Horoskopy sú pre mňa výskumný materiál a môj výklad môže zasa poslúžiť ako nástroj pre lepšie sebapoznanie daného človeka.

Ak máte záujem o môj výklad horoskopu kontaktujte ma.
Na zostavenie horoskopu budem potrebovať: dátum a presný čas narodenia a miesto narodenia.
To sú najdôležitejšie údaje, ale na spresnenie alebo obohatenie výkladu mi môžete zaslať aj niektoré významné udalosti z Vášho života napr. začiatok vzťahu, koniec vzťahu, deti, obrat v živote, ...

Ideálne je, ak sa výklad uskutoční osobne a to niekde (po vzájomnej dohode), ale je možné výklad zaslať aj mailom. V prípade zaslania mailom, je možné uskutočniť konzultáciu aj cez skype, chat, mailom, kedy môžete reagovať doplňujúcimi otázkami a poznámkami k výkladu.

Cenník a konkrétne služby nájdete tu >>


1. Príklad horoskopu:


Náznak výkladu:
Nárys:
V tomto horoskope prevládajú planéty na západe, možno teda usudzovať na človeka, orientovaného na ľudí, prípadne až závislého od ľudí. Druhá polovica života by mala byť bohatšia. Zo znamení prevláda obsadenie znamení mužských, vzdušných, základných a pohyblivých. Keďže prevláda obsadenie mužských znamení, malo by ísť o človeka ktorý chce riadiť, rozhodovať, určovať, teda o dominantného človeka. To že prevláda obsadenie vzdušných znamení znamená, že by malo ísť o človeka sociálneho alebo intelektuálne zameraného a keďže sú výrazne zastúpené znamenia základné a pohyblivé, tak by malo ísť o ambiciózneho, cieľavedomého, všestranného, prispôsobivého človeka s bohatým vnútorným životom. Obsadenie zemských a pevných znamení je slabšie. Takže chýbať by mohla praktickosť, ukotvenosť a stabilita, vytrvalosť.
ASC Baran - Ako pôsobí navonok
Ascendent hovorí o tom, ako sa človek javí navonok, aký budí dojem, aký má vzhľad. Na ascendente je znamenie Barana. Navonok by teda tento človek mohol pôsobiť vodcovsky, sebavedomo, bojovne, energicky. Tento ASC dáva nadšenie, vodcovské schopnosti a schopnosť začínať, iniciovať veci, ale aj súťaživosť prípadne unáhlenosť.
Mars (vôľa, energia) Váhy VII - partnerské vzťahy
V Baranovi vládne Mars ktorý sa nachádza v znamení Váh v dome Váh. Energia naznačená skrz ASC v Baranovi by teda mala byť vložená do partnerských vzťahov, alebo do umenia (Váhy). Znamená to napríklad iniciatívu vo vzťahoch. Bojovnosť (Mars) by mala byť skôr diplomatická (Váhy), keďže vo Váhach vládne Venuša, vládne Venuša aj Marsu, teda vôľu ovláda cit. Taký človek potom napríklad pre to aby niečo vykonal, potrebuje byť citovo motivovaný, robí to, čo miluje a ak niečo nemiluje, tak môže mať problém to robiť. Mars v dome partnerských vzťahov môže znamenať aj sklon ku konfliktom v partnerstve v pozitívnom skôr spolupráca v rámci partnerstva.
-konjukcia Saturn
Táto energia, vôľa (Mars) by mala poliehať buď prehĺbeniu, alebo obmedzeniu, ohraničeniu (Saturn). Prejaviť by sa mohla aj potreba kontrolovať hnev, alebo disciplína vôle, potreba konať niečo zmysluplné. Keďže sa Mars aj Saturn nachádzajú v dome partnerstva, tak iniciatíva (Mars) môže narážať na prekážky (Saturn) v partnerských vzťahoch. Saturn tiež vládne X. domu, čo je aj dom autorít. Toto spojenie sa preto môže prejaviť ako sklon ku konfliktom s autoritami.
Slnko (základný charakter) Rak IV - rodina, bývanie
Kým ASC hovorí o tom, ako sa človek javí navonok, aký má vzhľad, Slnko poukazuje na to, aký je človek vo svojej podstate, aký má základný charakter, aká je jeho vedomá zložka osobnosti. Slnko sa nachádza v znamení Raka, Rak je vodné znamenie, teda citové, citlivé, tajomné a je znamenie základné, teda ambiciózne, cieľavedomé, ak spojíme základnú kvalitu a vodný živel, dostávame tajnú cieľavedomosť, teda človek ide za niečím, ale tajne, skryto, nepriamo. V Rakovi vládne Mesiac, keďže Mesiac symbolizuje ženu ako matku, tak raci majú materské vlastnosti, ako vnímavosť, starostlivosť, neha, fantázia, silný vzťah k domovu. Pre raka je dôležité aby sa dobre stravoval, mal dostatok spánku a aby mal domov. Keďže sa Slnko v tomto horoskope nachádza v dome rodiny, tak vlastnosti Raka by sa mali prejaviť hlavne v tejto oblasti. Zároveň sa domov a rodina stávajú stredobodom pozornosti, domov je také malé kráľovstvo pre tohto človeka, miesto, kde môže nabrať energiu. Slnko tiež znamená šťastie v rodine a bývaní, ale na posúdenie celkového šťastia v rodine a bývaní je potrebné brať do úvahy celý horoskop, teda ďalšie veci spomeniem neskôr v texte, ale táto časť horoskopu hovorí o šťastí v tejto oblasti. Slnko v dome rodiny tiež znamená väčší sklon k individualizmu v rámci rodiny a bývania. Slnko je zároveň vládcom VI. domu, teda domu práce a je v IV. dome dome rodiny, čo odkazuje na prácu na doma, alebo prácu, nejako spojené s domovom, bývaním, o tejto veci svedčí aj fakt, že vládca IV. domu, Mesiac je v VI. dome.
-kvadratúra ASC
Medzi Slnkom a Ascendentom je napäťový aspekt, kvadratúra - boj. Je to teda rozpor medzi tým, ako tento človek pôsobí navonok (ASC) a aký je vo svojej podstate (Slnko). Navonok teda tento človek pôsobí sebavedomo, energicky, bojovne, ale vo svojej podstate je citlivý, vnímavý, čiže ide o akýsi rozpor. Potrebné je, aby našiel dynamickú rovnováhu medzi týmito znameniami a teda aj vlastnosťami.
Slnko prijíma aspekty od Jupitera, Mesiaca a Marsu.
-trigon Jupiter
Jupiter povahe dodáva pokoj a vieru, optimizmus, zmysel pre česť, dobro, šťastie, zlepšuje zdravie, dáva ochranu, keďže tento trigon zasahuje Slnko v dome rodiny, zlepšuje to potenciál šťastia v rodine a domove, ale keďže je Jupiter v dome partnerských vzťahov, tak aj v partnerských vzťahoch. Tento vplyv sa môže potom za určitých okolností počas života uvolniť. Toto spjenie Slnka s Jupiterom tiež znamená, že tento človek potrebuje neustále osobnostne rásť, vyvíjať sa.
-kvadratúra Mars
V tomto prípade ide o disharmonické spojenie planét. Prejaviť sa môže v povahe tohto človeka ako sklon k hnevu, konfliktom a konfrontácii, pozitívom môže byť ale odvaha. Mars zasahuje Slnko v dome rodiny, ktoré ako som už napísal symbolizuje šťastie v rodine a domove, Mars ale toto šťastie narúša konfliktami, hnevom. Tento vplyv sa potom môže za určitých okolností uvoľniť. Zdravotne to je tiež nepriaznivé a môže sa to prejaviť napríklad ako sklon k horúčkam.
-sextil Mesiac
A sextil Mesiaca a Slnka sa dá interpretovať ako harmonický vzťah vedomej a podvedomej časti človeka alebo dospelej časti a vnútorného dieťaťa. Tiež to zlepšuje zdravotný potenciál a tiež podporuje šťastie v rodine, dobrý vzťah k opačnému pohlaviu.
VII - partnerské vzťahy
Hrot VII. domu spadá do Váh. Takže tento človek bude hľadať v partnerskom vzťahu harmóniu, rovnováhu. V horoskope celkovo prevláda obsadenie VII. domu, domu partnerských vzťahov, čo poukazuje na dôležitosť tejto životnej oblasti v živote tohto človeka. V poradí Mars, Saturn, Pluto, Jupiter. Najprv by sa teda v partnerských vzťahoch mala prejaviť iniciatíva (Mars), Saturn ale túto iniciatívu chladí a vyzýva k hĺbke, zásadovosti, vážnosti, vytrvalosti v partnerských vzťahoch. Taký človek bude buď sám, alebo bude mať hlboký vzťah. Nasleduje Pluto, ktoré by mohlo dať určitú vášeň pre vzťahy, terapeutické vlohy, a štvoricu uzatvára Jupiter, šťastie, keďže je ale približne v tretej tretine domu, možno usudzovať že sa toto šťastie prejaví až neskôr v živote. Ale v čom spočíva toto šťastie? Jupiter je planéta viery a príležitostí. Takže navonok príležitosťami pre vzťah a vnútorne ako viera vo vzťah, optimizmus. Jupiter je ale vládca domu IX. ktorý znamená napríklad cudzinu, alebo filozofiu, takže šťastie môže byť napríklad skrz spoločnú filozofiu, alebo príležitosti na vzťah môžu prísť zo zahraničia. Z tejto štvorice je ale najsilnejší Saturn, takže téma hĺbky, vytrvalosti a vernosti v partnerských vzťahoch by mala prevládať. Keďže je Saturn vládca X. domu, domu povolania, môže to znamenať aj spoluprácu s partnerom. Alebo že práca súvisí so vzťahmi ja a ty.
Merkúr (myslenie, reč) Blíženci III - komunikácia, blízke okolie, krátke cesty
Ďalšie špecifikum tohto horoskopu je planéta Merkúr umiestnená vo svojom znamení (Blíženci) a dome (dom Blížencov - dom komunikácie, štúdia) a je to konečný vládca horoskopu, takže obrazne povedané v živote tohto človeka všetko ovláda myslenie, toto všetko odkazuje na to, že táto planéta je dominantná v tomto horoskope. Preto atribúty Merkúra, ako planéty myslenia a komunikácie, by mali byť silné, takže by sa mali prejaviť dobré komunikačné vlohy, rýchle a bystré myslenie, vlohy na štúdium, prípadne literárne nadanie, ale aj pedagogické vlohy.
-trigon Saturn
Merkúr dostáva podporu od Saturnu cez trigon, reči a mysleniu by to malo dodať presnosť či strohosť, vytrvalosť, záujem o hlbšie témy, štúdiu hĺbku. Takže napríklad tento človek sa bude rád baviť o hlbších otázkach, bude mať radšej vážnejšie rozhovory a hlbšie uvažovať, takže bude hĺbavý.
-trigon Mars A podporu od Marsu cez trigon, čo by reči a mysleniu malo dodať energiu, bojovnosť, rýchlosť. Takže myslenie by nemalo byť len hlboké a presné, ale aj rýchle a odvážne. V reči sa môže prejaviť odvaha ísť do slovnej konfrontácie, tomu čo hovorí môže dať zápal, nadšenie.
Neptún (sny) Strelec IX - filozofia, náboženstvo, ďaleké cesty
V horoskope sa ďalej nachádza Neptún v deviatom dome (v dome filozofie) v Strelcovi. Filozofia bude asi duchovná, snivá, asi bude mať tento človek záujem bádať v oblastiach ktoré nie sú hmatateľné. Snívať môže o ďalekých krajinách, cestách.
Venuša (láska, krása, umenie) Blíženci II - majetok, financie
Venuša v Blížencoch poukazuje na potrebu komunikácie v láske a partnerstve, schopnosť ľahko nadviazať známosti, radosť z komunikácie. V druhom dome sľubuje šťastie vo finančných otázkach (hoci cez prekážky - disharmonické aspekty). Vzťah k majetku môže byť citový. Venuša v Blížencoch tiež dáva vlohy na poéziu.
-opozícia Urán, kvadratúra Mesiac
Venuša je v skoro presnej opozícii voči Uránovi. Spojenie protikladu Venuše (lásky) a Uránu (priateľstva, slobody) bude asi úlohou tohto človeka. Ale je tiež v kvadratúre na Mesiac. Ideálne by to mohla byť nezištná, čistá láska, ale ak to tento človek nezvládne tak sa môže sloboda prejaviť ako rozchody, alebo nevera a spojenie s Mesiacom ako nestálosť v cite. Pri spojení Venuše a Uránu sa môže prejaviť originálne poňatie lásky, umenia, originálny vkus. Čo sa môže prejaviť napríklad nezvyčajným spôsobom odievania, alebo záujmom o pouličné alebo improvizačné umenie.
Pri spojení Venuše s Mesiacom môže láska nabrať materský nádych. Láska môže ísť cez starostlivosť. Keďže je Mesiac, ako signifikátor rodiny a bývania v disharmonickom aspekte na Urán, osudovo sa to môže naplniť ako rozpad rodiny, časté zmeny bývania, alebo rozpad partnerstva, kedy presne také niečo hrozí sa potom dá určiť pomocou progresívnych techník. Toto spojenie týchto troch planét je tiež problematické čo sa týka zdravia. Viac k tomu ďalej.
Mesiac (duša, nálady) Panna VI - práca v zmysle povinnosti
Takže ASC hovorí o tom, ako sa človek javí navonok, je viac spojený s telom, Slnko, aký je vo svojej podstate, aké je jeho ego, vedomá zložka osobnosti a Mesiac predstavuje dušu, podvedomie, nálady, emocionalitu. Mesiac v Panne predstavuje schopnosť vnímať detaily, duševnú analýzu a táto schopnosť by sa mala prejaviť hlavne v práci (šiesty dom - dom práce). Keďže je ale Panna aj pedagogické znamenie a Mesiac je aj vládca domu detí, dá sa predpokladať aj pedagogická práca s deťmi, čomu pomáha aj silný Merkúr v horoskope, čo som už spomenul. Keďže ale VI. dome je dom povinností, je to skôr práca ako povinnosť a nie ako poslanie, o povolaní-poslaní hovorí X. dom. Ďalej takto postavený Mesiac môže znamenať vyberavosť v jedle v zmysle Panna ako cit pre detail a Mesiac ako žalúdok, vyživovanie. Prejaviť by sa to mohlo racionálnym stravovaním, nejakou diétou, napríklad vegetariánstvom. Mesiac v dome zdravia tiež znamená, že zdravotne môže byť ohrozený žalúdok. Tiež vhodný spôsob liečby by mohol byť cez stravovanie, alebo cez vodu, bylinky.
-kvadratúra Urán
Ale Mesiac prijíma aj aspekt do Uránu. Urán sa považuje za planétu originality, takže stravovanie by mohlo byť aj originálne, nevšedné, ale keďže Mesiac je signifikátorom aj bývania a rodiny, tak by sa to mohlo prejaviť ako originálny spôsob bývania, napríklad v hlinenom domčeku, a ako potreba nezávislosti v rodine. Tiež by sa mohli prejaviť aj náhle zmeny nálad, originálne predstavy.
MC Kozorožec - povolanie, uplatnenie, verejnosť
V uplatnení môžu byť určité prekážky, buď zvonku, alebo z vnútra, prílišným perfekcionizmom, ale po prekonaní prekážok sa môže dosiahnuť na verejnosti určitú vážnosť, autorita. Vládca Kozorožca je Saturn, Saturn teda vládne domu povolania. Saturn sa nachádza vo Váhach v VII. dome ako som už bol písal, povolanie môže byť teda spojené so vzťahmi ja a ty, jeden na jedného, napríklad ako v prípade terapeuta. Saturn ale vládne aj domu priateľov (XI. dom), znamená to, že tento človek bude mať buď hlboké priateľstvá, alebo potom radšej žiadne.
južný lunárny uzol Kozorožec X - povolanie, uplatnenie, verejnosť
Južný lunárny uzol vo všeobecnosti znamená určité prekážky v danje oblasti, v tomto prípade ide o oblasť povolania. Tieto prekážky sú potvrdené aj tým, že Saturn a Mars tvoria disharmonický aspekt, kvadratúru, na tento uzol. Znamená to, že tento človek bude mať pravdepodobne problém s uplatnením a bude musieť prekonávať mnohé prekážky v povolaní, ale v konečnom dôsledku ho to môže posilniť. Severný uzol, ktorý je vždy oproti sa nachádza v dome rodiny a bývania, sám o sebe by dal šťastie do tohto domu ale tým že je v kvadratúre na Saturn a Mars, tak to môže spôsobovať problémy v rodine a bývaní, prekážky, konflikty. Je teda vidieť, že v rámci rodiny a bývania sú to vplyvy rôzne, niektoré sú priaznivé, iné naopak, tieto vplyvy sa potom v jednotlivých časových úsekoch uvoľňujú a potom tento človek môže zažívať občas priaznivé inokedy nepriaznivé obdobie v tejto oblasti. ---------

Tranzity:

Toto bol náznak výkladu horoskopu narodenia. Tento horoskop sa ale v čase vyvíja. Existuje viacero metód, ktoré popisujú ako. Jedna z metód je metóda tranzitov. Porovnáva sa poloha planét v danom časovom okamihu s polohou planét pri narodení. Tak sa dostávajú tieto planéty do vzťahov, uhlov. Napríklad Slnko sa každý rok, okolo narodenín dostáva do konjukcie so Slnkom v horoskope narodenia.

Ako príklad môžem uviesť niektoré tranzity v tomto horoskope a čo sa približne odohralo:

16.2.2013 nastala presná kvadratúra (disharmonický aspekt) tranzitujúceho Pluta na Mars. Pluto a Mars vládnu smrti všeobecne, ale aj špeciálne v tomto horoskope, pretože sú vládcami domu smrti. Ale Mars vládne aj prvému domu, domu zdravia, smerovania, osobnosti, ... Dopredu nevieme čo sa presne stane, ale malo by to mať niečo so smrťou, zdravím, ai. V tom období tomuto človeku vyplávali na povrch určité zdravotné problémy. Následkom čoho sa musel tento človek zamyslieť, prehodnotiť život a smerovanie, zahodiť niektoré nepotrebné strachy, takže v symbolickom zmysle zomrel a znovu sa narodil, premenil sa a presne s týmto sa spája pôsobenie Pluta. Či sa to muselo odohrať práve takto je otázne, predsa len tu vystupuje niečo, čo sa nedá predvídať a to je slobodná vôľa.

29.7.2013 tranzitoval Saturn sextilom (harmonicky) cez Mesiac. Saturn predstavuje princíp obmedzenia, samotu a Mesiac bývanie všeobecne, ale aj v tomto horoskope, pretože vládne domu bývania. V tomto období človek odišiel sám na chatu do prírody (už asi mesiac pred tým to plánoval), aby si ujasnil niektoré veci.

Približne 30.1.2013 sa otáčal Jupiter na 7. stupni Blížencov a robil kvadratúru na Mesiac. Mesiac v tomto horoskope vládne práci a bývaniu. Jupiter v astrológii je planéta šťastia, dobra. V tomto období dostal tento človek ponuku práce, ale pravdepodobne preto, že ide o disharmonický aspekt ho do tejto práce neprijali, podobne aj v oblasti bývania sa otvorila možnosť, ale na prvý pohľad krásna ponuka sa nerealizovala.

Ďalší príklad: Neptún 8.5.2012 prechádzal opozíciou cez Mesiac. Samozrejme pôsobenie tohto tranzitu predkladáme možno tak mesiac skôr, až do 7.7.2012, kedy sa tadiaľ vracal a ešte trocha dlhšie. Čo sa teda dá predpokladať o tomto období života a čo sa odohralo? Neptún v tomto horoskope predstavuje duchovnú filozofiu, bádanie v oblasti neviditeľna, ako som už napísal, ten sa dostal do opozície s Mesiacom, ktorý predstavuje schopnosť vnímať konkrétne detaily. V tomto období, ako sa zdá, je úlohou spojiť duchovnú filozofiu s vnímaním niečoho konkrétneho, s niečím čo sa dá doslova nahmatať. Ak sa to nepodarí, tak nastane osud, a teda chaos v duši, práve kvôli tomu, že o to neviditeľné sa nedá oprieť a môžu nastať pochybnosti. V tomto období sa tento človek naozaj pustil do práce, ktorá mala za cieľ spojiť duchovné s vnímateľným.

Samozrejme nastáva viacero tranzitov naraz, takže niekedy je ťažké rozlúštiť, čo sa odohráva, ale vo všeobecnosti, pôsobenie pomalých planét, určuje významnejšie udalosti a pôsobenie rýchlych má často význam len v daný deň. Ak napríklad prechádza Venuša cez Venušu, môže mať človek radostný deň.

2. Príklad horoskopu:


Niečo k tomuto horoskopu:
V tomto horoskope dominuje obsadenie pevných znamení, takže by malo ísť o človeka, ktorý je vytrvalý, húževnatý. A tiež je zvýraznený element ohňa. Môžeme usudzovať na aktívneho a nadšeného človeka.
Na ascendente sa nachádza znamenie Škorpióna. Mala by sa teda táto osoba javiť navonok tajomne, mysticky, ostro a keďže ide o ženu, tak bude mať pravdepodobne určitý magnetizmus. Môžeme predpokladať záujem o tajné veci.
Slnko sa nachádza v Levovi v deviatom dome. Záujem o ďaleké cesty, štúdium, filozofiu, náboženstvo bude asi tvoriť stred záujmu. Lev je znamenie sebavedomé, otvorené, priame, ale toto sebavedomie môže byť trochu narušené kvadratúrou od Saturna akousi neistotou a tiež môže tvoriť akúsi prekážku v spomenutých záujmoch. Trigon od Neptúna by mohol dodať charakteru napríklad umelecké vlohy, súcit, ochotu pomáhať, alebo snivosť. Slnko je tu v kvadratúre k ascendentu, takže by mohol byť rozpor medzi tým ako sa javí navonok a akou vo svojej podstate je. Navonok teda tajomne, ostro ale vo svojej podstate otvorená, srdečná.
V Levovi sa nachádzajú aj planéty Mars a Merkúr v konjukcii. Zasa, reč a jednanie bude asi priame, vytrvalé a energické, názory ostré a rozhovory filozofické. Urán by mal dodať tejto konnjukcii určitú originalitu alebo nezávislosť a opozícii od Jupitera mohutnosť.
V horoskope sú dve recepcie, jedna je recepcia Mesiaca a Venuše (Mesiac je v znamení kde vládne Venuša a Venuša je v znamení kde vládne Mesiac). Spojenie týchto planét chápem ako zvýšenú potrebu nehy, uvoľnenosť, vnímanie krásy, a starostlivú lásku. Druhá recepcia je medzi Uránom a Jupiterom (zasa Urán je v znamení kde vládne Jupiter a Jupiter v znamení kde vládne Urán). Toto spojenie zasa chápem ako originálne až revolučné myšlienky a názory, nezávislosť vo filozofii ...

3. Príklad horoskopu:


Krátky komentár k horoskopu:
Na prvý pohľad je tento horoskop zaujímavý tým, že sú všetky planéty, okrem Mesiaca, pod obzorom. Malo by teda ísť o človeka zameraného na súkromnú oblasť a skôr introverta. Z obsadenia znamení dominujú vzdušné a pohyblivé. Bohatý vnútorný a myšlienkový život, všestrannosť, sociálnosť a diplomaciu môžeme preto očakávať.
Na ascendente sa nachádza znamenie Panny. Navonok by sa tento človek mohol javiť s určitým odstupom. Prejavia sa pravdepodobne vlastnosti ako cit pre detail, schopnosť slúžiť, analytické schopnosti, prípadne kritika. Vládca ascendentu, Merkúr, sa nachádza v piatom dome vo Vodnárovi. Merkúr, planéta reči a myslenia, je dobre aspektovaná a je vo svojom živle (vzduch), predpokladám preto dobrú inteligenciu a schopnosť vyjadrovať sa. Reč by mala byť, vzhľadom na aspektáciu a postavenie Merkúra, originálna (Vodnár), energická až bojovná (Mars), presná, hlboká (Saturn) a trefná, so schopnosťou ovplyvňovať (Pluto), podobne myslenie energické (Mars), hĺbavé (Saturn) a prenikavé (Pluto). Merkúr je v piatom dome, dome záľub, detí, tvorivosti, takže tam by sa táto schopnosť mala prejaviť najviac ako napríklad záľuba v štúdiu, čítaní, komunikovaní, písaní.
Silne obsadený je aj dom financií. V poradí Mars, Saturn, Pluto a Jupiter, čo by mohlo znamenať napríklad to, že v prvom rade dáva svoju energiu a nadšenie do získavania majetku (Mars), ďalej by sa ale mohla prejaviť schopnosť obmedziť sa, disciplína, vytrvalosť, prípadne zásadovosť (Saturn), vo vzťahu k majetku, potom vášeň pre majetok, alebo úzkosti (Pluto) a nakoniec šťastie, dostatok zárobkových príležitostí (Jupiter).
Slnko je v znamení Rýb a prijíma trigon od Jupiter. Vo svojej podstate, by teda tento človek mal byť snivý, súcitný, dobrák. Mesiac je v Panne v dvanástom dome, ako schopnosť duševnej analýzy, vnímanie detailov, prípadne sklon bývať v osamotení, únik do sveta fantázie ...

4. Príklad horoskopu: (Carl Friedrich Gauss)Komentár k horoskopu:
Gauss bol slávny matematik a fyzik. Je možné vyčítať z horoskopu vlohy na matematiku alebo fyziku? Predpokladajme že máme správne údaje (čo budeme predpokladať aj u ďalších horoskopov), a hlavne čas narodenia, ktorý práve môže byť dosť sporný.
V prvom rade v tomto horoskope prevláda obsadenie vzdušných znamení, ktoré sa spájajú s intelektom, myslením. Ďalej by sme sa mohli pozrieť na planéty, ktoré súvisia s myslením a teda Merkúr a Jupiter, prípadne Mesiac. Z týchto troch planét dominuje postavenie Jupitera, ktorý je posilnený v znamení Raka, je v prvom dome, čo je silné postavenie, v konjukcii so severným uzlom, pod dobrou aspektáciou Merkúra, Slnka a Neptúna. Zdá sa že táto planéta dominuje horoskopu. Aký druh myslenia je Jupiter? V protiklade k analytickému mysleniu, ktoré sa spája s planétou Merkúr, by malo ísť skôr o syntetické myslenie, schopnosť uchopovať všeobecné princípy, múdrosť. Podľa Maxa Heindela:
"Planéta Jupiter je symbolizovaná polkruhom nad krížom. To značí ľudského ducha, ktorého schopnosť je abstraktné myslenie. Preto planéta Jupiter predstavuje vyššiu myseľ; myseľ, ktorá sa nezaoberá materiálnymi vecami, a ktorá sa vyjadruje abstraktnými úvahami náboženstva, filozofie a vyšších vied."
A keďže sa nachádza v prvej tretine prvého domu, ktorý je domom osobnosti, schopností, ale aj detstva, prvá tretina života, tak by sa táto schopnosť mala prejaviť dosť skoro. Gauss je známy práve svojou genialitou, ktorá sa prejavila už v detstve. V jedenástich rokoch študoval na gymnáziu. Svoju prácu Disquisitiones Arithmeticae napísal už ako 21 ročný. Môžeme teda predpokladať, že táto planéta je spoluzodpovedná za Gausove matematické alebo fyzikálne nadanie.
Či je silný Jupiter vo všeobecnosti predpokladom takéhoto nadania by sa dalo overiť napríklad preskúmaním horoskopov viacerých významných matematikov.

5. Príklad horoskopu: (David Hilbert)


Komentár k horoskopu:
Pozrime sa teda na horoskop iného významného matematika. Zasa sú dobre obsadené vzdušné znamenia, ale aj pohyblivé, ktoré sa spájajú s bohatým vnútorným životom. Ako je postavená planéta Jupiter? Je v Panne, čo je znamenie pádu pre Jupiter, je retrográdny, v konjukcii so Saturnom, všetko toto oslabuje jeho silu. Zdá sa teda že to nebude dominanta tohto horoskopu, nemôžeme teda zovšeobecniť, že silne postavený Jupiter je podmienkou matematických schopností.
Inak je tomu ale s planétou Merkúr. Je vo Vodnárovi, vo svojom živle (vzduch), v recepcii k Uránu v Blížencoch a k Saturnu v Panne, v deviatom dome, ale aj v blízkosti MC, čo je hrot domu povolania. Merkúr je tiež vládcom ascendentu, teda domu osobnosti, schopností atď. V tomto horoskope sa niekoľko krát opakuje spojenie Merkúra s Uránom: Merkúr je v znamení ktorému vládne Urán, Urán je v znamení ktorému vládne Merkúr a medzi Merkúrom a Uránom je trigon. Spojenie Merkúra s Uránom by som chápal ako originálne myšlienky, bystrosť, myšlienkový vhľad. Pozrime sa čo k Merkúrovi vo Vodnárovi píše klasický autor Jan Kefer (Praktická Astrologie):
"Abstraktné myslenie, intuícia, chytrosť, zdvorilosť, sústredenie, dobrý úsudok o ľuďoch, nadanie vedecké a umelecké, pevnosť náhľadov, reformátorské snahy, dobrý organizátor kolektívnych podnikov, sklon k okultizmu ..."
Zdá sa teda, odhliadnuc od zvyšku horoskopu, že táto planéta má významný podiel na jeho matematickom talente.

Pozrite si tiež: Astrologická učebnica
Pozrite si moje služby:Astrologické služby