Osobný horoskop podľa dátumu narodenia

Cena: 20€

Ako objednať:

Stačí, keď mi napíšete vašu požiadavku na bdmart@gmail.com.

Charakteristika:

Tento horoskop sa zostavuje z dátumu, času a miesta narodenia. Vychádza z predpokladu, že človek sa narodí, keď je mikrokozmos v súlade s makrokozmom a teda že postavenie hviezd a planét na nebi zrkadlí dušu a osud daného človeka. Z tohto horoskopu je teda možné vyčítať charakteristiku daného človeka, jeho vlastnosti, vlohy a tiež, v ktorej oblasti tieto vlastnosti a vlohy má tendenciu uplatňovať. Tiež tento horoskop charakterizuje jednotlivé oblasti života, či už ide o zdravie, rodinu, partnerský život, povolanie a podobne. Z tohto horoskopu sa dá vyčítať aj osud človeka v daných oblastiach, ale nie nezvratný. Do istej miery sa dajú jednotlivé vplyvy modifikovať, usmerňovať. Zmysel výkladu je v lepšom sebapoznaní, v pomenovaní toho, čo človek možno len tušil, v tom, že človek získa nadhľad a tým aj väčší pokoj v duši. Tento výklad môže pomôcť aj v rozhodovaní sa.

Ako prebieha výklad:

Po tom, ako ma kontaktujete a pošlete mi údaje potrebné na zostavenie horoskopu, teda dátum, miesto a čas narodenia pripravím text, ako podklad pre konzultáciu, ten vám pošlem a potom nasleduje konzultácia, buď osobná, čo odporúčam, alebo cez telefón, internet, ..., podľa možností a potreby. Danú konzultáciu môžeme aj nahrať, aby vám nič z konzultácie neušlo.

Referencie:

Pozrite si, čo napísali ľudia, ktorí si u mňa dali vypracovať horoskop: referencie

Ďalšie služby:

Pozrite si aj ďalšie moje astrologické služby